TOKUNO Kazuhiko


  • Sexe : Homme
  • Pays : Japon
  • Né le : 1974-05-01
  • Grade :
  • Clubs :
  • Taille : 153 cm
  • Catégorie de Poids : -60
  • TokuiWaza : morote-seoi-nage, ko-uchi-gari

Les médailles de TOKUNO Kazuhiko
Seniors
Championnats du Monde 0 1 1
Championnats du Monde par équipe 1 0 0
Championnat National 2 0 0
Tournoi International 3 0 1
span