Paron (France) Tournoi Minimes DE JUDO 2018 samedi 20 octobre 2018 - samedi 20 octobre 2018Clubs 1ere place 2e place 3e place 5e place 7e place